Publikacije

ARCHIVES OF THE BALKAN MEDICAL UNION

Archives of the Balkan Medical Union (ISSN-L: 1584-9244- ISSN PRINT: 1584-9244 – ISSN ONLINE: 2558-815X)] je zvanični časopis udruženja Balkanska medicinska unija i štampa se četiri puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru.

Archives of the Balkan Medical Union je međunarodni, multidisciplinarni časopis sa online otvorenim pristupom. Časopis objavljuje originalne i pregledne članke visokog naučnog kvaliteta koji obrađuju širok spektar osnovnih, kliničkih i eksperimentalnih istraživanja i pokriva sve aspekte ljudskog zdravlja. Časopis takođe objavljuje prikaze slučajeva, uvodnike, komentare i pisma uredniku. Archives of the Balkan Medical Union takođe objavljuje suplemente sa sažetcima radova predstavljenih na godišnjim naučnim sesijama Balkanske medicinske unije. Jezik časopisa je engleski, a sažeci su objavljeni na engleskom i francuskom jeziku. Radovi mogu biti objavljeni i na francuskom jeziku. Politika objavljivanja radova u časopisu zasniva se na dvostrukoj anonimnoj recenziji. Prihvata se recenziranje samo neobjavljenih radova koji nisu na recenziji na nekom drugom mestu. Ciljnu grupu kojoj je časopis namenjen čine: lekari, farmaceuti, univerzitetski profesori, i drugi profesionalci koji su orjentisani ka oblasti medicine.