O nama

Balkanska medicinska unija je strukovno udruženje zdravstvenih profesionalaca, osnovano 24. oktobra 1932. godine u Bukureštu. U sastavu BMU se nalaze nacionalne sekcije Albanije, Bugarske, Grčke, Kipra, Moldavije, Rumunije, Srbije, Severne Makedonije i Turske. Od svog osnivanja, Balkanska medicinska unija se bavila proučavanjem problema morbiditeta u regionu i sprečavanjem i lečenjem bolesti koje su specifične za balkanske zemllje. Time je odigrala veliku ulogu u uspostavljanju kontakta i jačanju saradnje između naučnika različitih specijaliteti i razvoju medicinske nauke u službi humanosti.

Ciljevi udruženja su:

– proučavanje profilakse i terapije oboljenja koja se javljaju u regionu Balkana

– pružanje pomoći u promociji i realizaciji najkvalitetnijih postupaka za obezbeđenje najvišeg nivoa zdravlja naroda Balkana

– Podizanje nivoa i razmena znanja i naučne saradnje u atmosferi prijateljstva među lekarima i zdravstvenim radnicima balkanskog regiona, kao i saradnja sa zdravstvenim profesionlcima drugih zemljama sveta

– Negovanje i poštovanje principa humanosti i etike koji su regulisani konvencijama iz Helsinkija i Pariza.

– Humanitarni rad pod devizom: ZDRAVLJE – PRIJATELJSTVO – MIR.