Istorijat

Balkanska medicinska unija je nastala kao rezultat multilateralne saradnje balkanskih zemalja. Balkanske zemlje su uložile ogromne napore da se oporave od ratnih razaranja nakon završetka Prvog svetskog rata i da osiguraju nacionalnu nezavisnost i teritorijalni integritet. Javila se želja i potreba da se prevaziđu suprotnosti i razdor među susedima. Nije bilo dovoljno samo da se zakopaju ratne sekire već i da se uspostave prijateljski odnosi i da se radi na zajedničkom prosperitetu Balkana.

Posle nekoliko bezuspešnih pokušaja oktobra 1929. godine u Parizu, na 27 kongresu posvećenom međunarodnom miru (the 27th Congress of the Universal Peace), konačno je prihvaćena ideja grčkog premijera Papanastasiou-a i rumunskog premijera M. Rale-a o održavanju konferencije za uspostavljanje saradnje i očuvanje mira na Balkanu.

Prva balkanska konferencija je održana u Atini 5.10.1930 godine sa namerom da se uspostavi ekonomska, socijalna, politička i intelektualna saradnja u cilju konsolidacije nezavisnosti Jugoistočne Evrope. Usvojena je Rezolucija o miru i saradnji na Balkanu. Pored toga formirana je Kancelarija za zdravstveno informisanje; napravljen je dogovor o organizovanju balkanskog medicinskog skupa kao i o publikovanju zajedničkog časopisa za zdravstveno informisanje (Health Information Bulletin).

Treća balkanska konferencija je održana u Bukureštu od 22. do 27. oktobra 1932. godine. Ovom prilikom Doc. dr Mitica Popesku – Buzeu podneo je izveštaj o dogovoru iz Atine o osnivanju „Balkanske medicinske konfederacije “ („Balkan Medical Confederation“). Medicinska konfederacija je 24. oktobra 1932. dobila zvaničan naziv “ Balkanska medicinska unija“ (BMU). U izveštaju su navedeni ciljevi BMU: uspostavljanje saradnje između lekara i naučnika u medicinskim istraživanjima i organizovanje zajedničkih naučnih skupova; Osnovane su nacionalne sekcije u svim balkanskim zemljama: Albaniji, Bugarskoj, Kipru, Grčkoj, Jugoslaviji, Rumuniji, Turskoj, Republici Moldaviji ( od 1993), kojima su rukovodili upravni odbori sastavljeni od predsednika, podpredsednika i sekretara). Oformljen je Generalni Savet koga su činili predsednici nacionalnih sekcija; Za sedište organizacije je odabran Bukurešt i za sekretara je izabran: Doc. dr M. Popesku-Buzeu (od 1936 – generalni sekretar). Odlučeno je da predsednik BMU bude predsednik Nacionalne sekcije koja organizuje naučni skup Balkanska medicinska nedelja. Za zvanični jezik odabran je francuski (1988. godine je kao drugi zvanični jezik prihvaćen engleski). Dogovoreno je da se organizovanje naučnog skupa „Balkanska medicinska nedelja” obavlja svake druge godine. Izabrani su grb i moto: „Zdravlje – Prijateljstvo – mir”.Osnovan je časopis Balkanske medicinske unije.

Prvi sastanak Generalne saveta je održan septembra 1933. godine u Beogradu, povodom naučnog skupa: „Druga balkanska medicinska nedelja”. Odobrene su odluke donete 24. oktobra 1932. u Bukureštu. Od tada Generalni savet koordiniše svim aktivnostima BMU: naučnim skupovima, publikacijama, saradnjom sa drugim međunarodnim medicinskim organizacijama, i bira generalnog sekretara.

Jugoslovenska nacionalna sekcije Balkanske medicinske unije

Ličnosti koje su najviše doprinele radu Jugoslovenske nacionalne sekcije Balkanske medicinske unije su: Markovic I., Petrovic A., Karmakay, Ilic C., Vasiljević J.

Srpska nacionalna sekcija Balkanske medicinske unije

Raspad Jugoslavije se odrazio na rad Balkanske medicinske unije. Nakon otcepljenja Hrvatske i Slovenije (1991. godine), a potom Crne Gore (2006.) Srpska nacionalna sekcija je nastavila članstvo u Balkanskoj medicinskoj uniji zahvaljujući angažovanju Prof. dr JovanaVasiljevića. Od 2009. godine predsednik Srpske nacionalne sekcije Balkanske medicinske unije je prof. dr Vladmila Bojanić. Prof. dr Jovan Vasiljević je 2012. godine izabran za počasnog predsednika Srpske nacionalne sekcije Balkanske medicinske unije.

AKTIVNOSTI BMU

NAUČNI SKUPOVI BALKANSKE MEDICINSKE UNIJE

BMU organizuje medicinske skupove svake godine, tako što se smenjuju BMW i BMD. Pored toga BMU povremeno organizuje kurseve, seminare i kontinuirane medicinske edukacije.

Balkan medical week (BMW)/Balkanska medicinska nedelja

Prva Balkanska medicinska nedelja, BMW, održana je početkom oktobra 1932 u Atini, prilikom osnivanja BMU. Sledeća BMWodržana je u Beogradu 1933. godine.

Naziv kongresa

Mesto održavanja

Godina

Država

1th BMW

Atina

1932

Grčka

2nd BMW

Beograd

1933

Jugoslavija

3rd BMW

Bukurešt

1935

Rumunija

4th BMW

Istanbul

1936

Turska

5th BMW

Istanbul

1938

Turska

6th BMW

Bukurešt

1962

Rumunija

7th BMW

Sofija

1964

Bugarska

8th BMW

Atina

1966

Grčka

9th BMW

Ankara

1968

Turska

10th BMW

Beograd

1970

Jugoslavija

11th BMW

Bukurešt

1972

Rumunija

12th BMW

Sofija

1974

Bugarska

13th BMW

Istanbul

1976

Turska

14th BMW

Beograd

1977

Jugoslavija

15th BMW

Atina

1978

Grčka

16th BMW

Bukurešt

1980

Rumunija

17th BMW

Sofija

1982

Bugarska

18th BMW

Istambul

1984

Turska

19th BMW

Beograd

1986

Jugoslavija

20th BMW

Atina

1988

Grčka

21th BMW

Varna

1990

Bugarska

22nd BMW

Konstanca

1992

Rumunija

23rd BMW

Istanbul

1994

Turska

24th BMW

Pleven

1996

Bugarska

25th BMW

Ianjina

1998

Grčka

26th BMW

Ianjina

2000

Grčka

27th BMW

Kišinjev

2002

Moldavija

28th BMW

Oradea

2004

Rumunija

29th BMW

Varna

2006

Bugarska

30th BMW

Kišinjev

2008

Moldavija

31th BMW

Atina

2010

Grčka

32nd BMW

Niš

2012

Srbija (kliknite ovde)

33rd BMW

Bukurešt

2014

Rumunija

34th BMW

Bukurešt

2016

Rumunija

35th BMW

Atina

2018

Grčka

36th BMW

Bukurešt

2020

Rumunija

Predstavljene su sledeće teme: saradnja u vezi zdravstvenih problema, higijena, malarija na Balkanu, infekcije uro-genitalnog trakta i polno prenosive bolesti, tuberkuloza, hitni medicinski i hirurški slučajevi, imunologija, medicinska tehnologija, demografija, medicinska informatika, novosti u medicini i stomatologveiji i dr.

Balkanski Medicinski Dani (BMD)

Generalni savet Ballkanske medicinske unije je doneo odluku, 1964 godine u Sofiji, da se Balkanski medicinski dani održavaju svake druge godine, naizmenično sa BMN-a. Prvi BMD su održani u Bukureštu od 22-25 oktobra 1967 godine.

Naziv kongresa

Mesto održavanja

Godina

Država

1st BMD

Bukurešt

1967

Rumunija

2nd BMD

Bukurešt

1969

Rumunija

3rd BMD

Sofija

1971

Bugarska

4th BMD

Ankara

1973

Turska

5th BMD

Atina

1975

Grčka

6th BMD

Ankara

1979

Turska

7th BMD

Pariz

1981

Francuska

8th BMD

Solun

1983

Grčka

9th BMD

Patras

1985

Grčka

10th BMD

Kluž-Napoka

1987

Rumunija

11th BMD

Istambul

1989

Turska

12th BMD

Mamaja

1991

Rumunija

13th BMD

Ioannina

1993

Grčka

14th BMD

Satu Mare

1995

Rumunija

15th BMD

Iaši

1999

Rumunija

16th BMD

Borovec

2001

Bugarska

17th BMD

Krajova

2007

Rumunija

18th BMD

Pariz

2009

Francuska

19th BMD

Varna

2011

Bugarska

20th BMD

Kišinjev

2013

Moldavija

21th BMD

Pariz

2015

Francuska

22nd BMD

Sofija

2017.

Bugarska

23rd BMD

Kipar

2019.

Kipar

Teme su se odnosile na farmaceutska istraživanja, tropske bolesti, leukemiju, endemsku gušavost, medicinske vesti, medicinu tokom perioda 1981-1990, hranu, urbani razvoj, hipertenziju, plućne bolesti, imunološke poremećaje, itd.

Međunarodni Kursevi

Sa organizovanjem Internacionalnih kurseva se otpočelo 1967. godine. Kursevi su organizovan u toku BMD ili samostalno, a fokus je usmeren na medicinsko-farmaceutske vesti i visoko specijalizovane oblasti. Glavne teme su bile: novine u medicini, stomatologiji, farmaciji i bazičnoj nauci, toksi-infekcije, politraume i oboljenja kostiju, rana dijagnostika raka, parazitoze na Balkanu i području Mediterana, itd.

Broj kursa

Mesto održavanja

Država

Godina

1

Bukurešt

Rumunija

1967

2

Sarajevo

Jugoslavija

1967

3

Sofija-Plovdiv

Bugarska

1968

4

Rim

Italija

1969

5

Nikozija

Kipar

1970

6

Solun

Grčka

1971

7

Pariz

Francuska

1971

8

Istanbul

Turska

1972

9

Nikozija

Kipar

1973

10

Rim

Italija

1973

11

Izmir

Turska

1974

12

Novaci-Gorj

Rumunija

1975

13

Timišvar

Rumunija

1976

14

Heraklion

Grčka

1977

15

Varna

Bugarska

1978

16

Patras

Grčka

1985

17

Kluž-Napoka

Rumunija

1987

18

Tirana

Albanija

1989

19

Piatra Neamt

Rumunija

1990

20

Heraklion

Grčka

1991

21

Kišinjev

Moldavija

1993

Na poziv Nacionalne medicinske akademije Francuske, održani su godišnji kongresi Balkanske medicinske unije (BMU) u Parizu 2009. i 2015. godine.

BMU je uspostavila saradnju sa 24 naučne medicinske organizacije van Balkana, uključujući Svetsku zdravstvenu organizaciju, Nacionalnu medicinsku akademiju Francuske, Međunarodno udruženje za medicinska i kulturna istraživanja iz Pariza, Medicinska udruženja francuskog jezika u Lionu, Montrealu i Parizu, Međunarodno udruženje stomatologa iz Pariza, Međunarodno društvo za istoriju medicine (Montpellier), Međunarodni komitet vojne medicine (Liege), Institut „Gustave-Roussi“ (Villejuif), Svetska medicinska asocijacija (FERNAY-Voltaire-France), Institut za zdravstvene nauke u Parizu itd. BMU je napravila sporazume o saradnji u raznim oblastima zdravstva, javnog zdravlja, medicinske nauke, organizacije zajedničkih skupova i dr.pitanjima od zajedničkog interesa.